Antigeeni testide sõnastik. Mis on mis?

Postitatud 24/09/2021 - 16:39

antigeeni kiirtesti tegemine nina eesosast, ninaõõnest, ninaneelustAntigeeni teste ostetakse iga päev tuhandete kaupa ja sageli peavad ostuotsuse tegema inimesed, kellele testidega seotud sõnavara pisut segadust tekitab. Seepärast käisime läbi need mõisted, mida meie kliendid meil kõige sagedamini on palunud selgitada. 

Alustame lihtsast joonisest - vaata, kus on ninaneel ja kus on nina eesosa. Sageli soovitakse meilt  osta kindlasti süljetesti, sest mõistest nina eesosa pole kõige täpsemalt aru saadud. Keegi ju ei soovi vabatahtlikult endale proovivõtu pulka sügavale ninna lükata. Kui me selgitame, et nina eesosast tehtav test ei ole sama, mis ninaneelust tehtav test, on klient rahul ka nina eesosast tehtava testiga.

Nii et laborites tehtava PCR-testi puhul võetakse proov enamasti ninaneelust (st sügavalt), kuid antigeeni kiirteste on olemas nii ninaneelust kui ka nina eesosast tehtavaid. Nina eesosast tehtavate testide puhul lükatakse proovipulk ninas vaid 1-2,5 cm sügavusele.

 

Mõiste

Selgitus
EU Common list     Kõik COVID-19 antigeenitestide ELi ühisesse loetellu kantud testid (COVID-19 antigeenitestid professionaalseks kasutamiseks ja COVID-19 laboris tehtavad testid) vastavad terviseohutuse komitee poolt kokkulepitud kriteeriumidele. ELi liikmesriigid võivad kasutada kõiki ELi ühises COVID-19 antigeenitestide loetelus sisalduvaid teste, mis on läbi viidud tervishoiutöötajate või kvalifitseeritud personali poolt, et väljastada ELi digitaalse COVID-testi ja läbipõdemise sertifikaate. 
MSA registreering, Terviseameti registreering

 Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu, mida haldab Terviseamet. Selle eesmärk on muuhulgas Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;

MSA-s registreerimine ei anna hinnangut seadme kvaliteedile ning see ei tähenda Terviseameti heakskiitu ning seadme registreerimist MSA-s ei ole lubatud kasutada seadme reklaamimisel.

Antigeeni kiirtest

 Testi tulemus selgub ca 15-30 minuti jooksul pärast testi tegemist. Kiirteste on kaubanduses nii professionaalseks kasutamiseks kui ka enesetestimiseks (nö kodutest). Test tuvastab  kõrge viiruskoormuse organismis. Kui viirushulk organismis on suur, on inimene testi tegemise hetkel nakkusohtlik.
Antigeeni kiirtestid võib eristada:

  • vastavalt kasutajate ringile: antigeenitest, mida kasutab kvalifitseeritud personal (proovide võtmise, hindamise ja tõlgendamise teostab kvalifitseeritud meditsiinipersonal). Antigeenitest enesetestimiseks (proovide võtmine, hindamine ja tõlgendamine toimub testitava isiku poolt).
  • vastavalt proovi võtmise viisile või kohale (nina eesosast, kurgust, ninaneelust, süljest).
Profitest, professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtest

 Professionaalne kasutaja meditsiiniseadme seaduse kohaselt on isik, kes kasutab meditsiiniseadet tõenduspõhise tervishoiuteenuse osutamisel. Terviseamet on kirjutanud, et tavakasutajal ei ole keelatud professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste enda testimiseks kasutada, aga tuleb arvestada, et tegemist on sellisel juhul mittesihipärase kasutamisega. 

Enesetest, kodutest, ise testimiseks mõeldud antigeeni kiirtest

 Need testid on mõeldud nö tavakasutajale - sulle. Testi võib teha isik, kes ei ole meditsiinitöötaja. Tavainimene saab enesetestimiseks mõeldud seadme tuvastada näiteks pakendit või kasutusjuhendit vaadates – CE-märgise juures peab olema neljakohaline teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

Testi analüütiline piir LoD

 Nakkust saab avastada vaid testiga, mis on piisavalt tundlik ehk teisisõnu testi avastamispiir (LoD – limit of detection) on piisavalt madal. Aus tootja laseb oma testi avastamispiiri üle kontrollida referentsasutusel. 
Näide. Sul on kaks kohvitassi, millest ühes on 10 tera ja teises 100 tera suhkrut. Sul on kaks kiirtesti, mõlemad väidavad, et nad suudavad tuvastada suhkru olemasolu tassis 97% tõenäosusega. Selge, et see test, mis suudab tuvastada suhkru ainult 10 teraga tassis on ju palju parem - tema avastamispiir on palju madalam. Kuigi ka teine tootja ütleb, et suudab suhkru olemasolu tassis tuvastada 97% tõenäosusega, jätab mainimata, et see on võimalik alles siis, kui tassis on vähemalt 100 tera suhkrut. 

Antigeeni kiirtest nina eesosast 

 Nina eesosast tehtavad testid võetakse ninasõõrmest 1-2,5 cm sügavuselt. Piltlikult ette kujutades on seda umbes sama palju kui näpp ninasse mahub. Lapsed tunnevadki seda testi kui ninanokkimistesti.

Antigeeni kiirtest ninaneelust

 See proov võetakse ninaneelukaapest, umbes 7-10 cm sügavuselt. Kui tõmbad mõttelise joone kõrvanibust ja ninaotsani, siis pulk lükatakse nendevahelisest kaugusest umbes poole peale). 
Ja rõhutame, et nina kaudu otse ajju ei pääse, seega ka ninaneelutestiga ajule viga teha ei saa.

Antigeeni kiirtest süljest ehk süljetest  Süljetesti usaldusväärsus sõltub väga palju tegijast ja proovi kogumise protseduurist. Tulemus sõltub:
  • mida ja millal inimene söönud ja joonud on (enne testi tegemist ei tohi süüa, juua, suitsetada jm);
  • millisest suu osast sülg pärit on ja kaua see seal on olnud – (suu eesosast kipub viirus koos süljega sageli ära uhtuma);
  • sülg võib olla inimestel erineva viskoossusega, võib vahutada, ei pruugi saada testi jaoks vajalikku proovikogust jne.  

Purki sülitamisel on ka oht, et proovinõu või ümbritsevad pinnad saastuvad nakkusohtliku materjaliga. Kuna testi usaldusväärsus on madal, pole EU-s aktsepteeritud testide nimekirjas ühtegi kodukasutuseks lubatud süljetesti.
 

Antigeeni kiirtest kurgust

 Proov võetakse proovipulgaga sügavalt kurgust (umbes kurgumandlite juurest). On veel teste, mille puhul võetakse proov kurguloputusvedelikust, kuid selle puhul kehtivad samuti mitmed piirangud (vt süljetest). 

PCR test ehk nn laboritest  

 Viiruse geneetilist materjali RNA-d (ribonukleiinhapet) määratakse PCR-meetodil (polymerase chain reaction) ehk polümeraasi ahelreaktsiooni meetodil, mille puhul on vaja spetsiifilist aparatuuri, eriväljaõppe saanud laborispetsialiste ning selleks kohandatud laboriprotsessi.
PCR test tuvastab:
* kas oled HETKEL nakkusohtlik või
* kuna PCR-testi tundlikkus on kordades suurem, suudab test tuvastada, kas oled varasemalt olnud nakatunud või haiguse läbi põdenud (ilma haigustunnusteta). Test tunneb ära viiruse nö jäägid. Sellisel juhul ei ole inimene enam nakkusohtlik.

Eeltäidetud tuubid 

 Eestis on saadaval testid, kus testilahus pole tuubidesse valmis kallatud, vaid seda peab ise tegema. Kuna tuubi suu on suhteliselt kitsas ja vedelikku suures täitepudelis üsna täpselt (karbis olevate testide hulka arvestades), siis võib tuubide täitmine võtta veidi aega ja olla eeltäidetud tuubide kasutamisega võrreldes kindlasti keerulisem ja tülikam. Üldjuhul on sellised testid professionaalseks kasutamiseks.

Testi tundlikkus ja spetsiifilisus.

Testi täpsus.

 Tundlikkus ja spetsiifilisus määravad ära testi usaldusväärsuse.

  • Tundlikkus näitab, kui hästi tuvastab test nakkuse olemasolu (uuringutes nakatunute puhul positiivsete tulemuste osakaal).
  • Spetsiifilisus  näitab, kui hästi tuvastab test nakkuse puudumise (uuringutes mitte nakatunute puhul negatiivsete tulemuste osakaal).
  • Täpsus on testi spetsiifilisuse ja tundlikkuse koond.

Antigeeni kiirtestid osta siit!

5% allahindlust järgmisest ostust ja uudiskirjad parimate pakkumistega!

Olen tutvunud ning nôustun privaatsustingimustega.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.